Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ (E-TİCARET) AÇIK RIZA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri/Potansiyel Müşteri (E-Ticaret) Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda: kimlik (ad soyad), iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)), pazarlama (ticari elektronik iletişim izni, çerez kayıtları, alışveriş geçmişi kayıtları gibi) verilerimin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla Agromila tarafından işlenmesini ve bu amaçlarla tedarikçilerinize aktarılmasını kabul ediyorum.