MiLAFER | MİKRO ELEMENTLİ GÜBRELER

MiLAFER

Demir Eksikliğine Karşı Alınan Formda Demir

Demir, klorofil oluşumunda gerekli olan önemli bir elementtir. Özellikle organik maddece zayıf ve alkali topraklarda demir, toprak tarafından bağlanır, çözünürlüğü azaldığı için bitkiler gerektiği kadar demir alımı yapamaz ve bitkilerde demir eksikliği gözlenir. Bu gibi durumlarda bitki sarı ve solgun gözükür, gerekli fotosentezi yapamaz ve sonraki aşamalarda bitki ölür. MiLAFER bitkide solunum ve fotosentezi sağlayan birçok etmeni yapısında bulundurur. Azot fiksasyonunu sağlayan Azotaz enzimini içerir, protein oluşumuna yardımcı olur. Demir noksanlığı önce genç yapraklarda görülür, noksanlık ilerledikçe yapraklar sararır ve damarlar yeşil kalır. Demir alımını etkileyen diğer faktörler ise aşırı su, yetersiz havalanma, toprakta bakır, mangan, çinko, molibden ya da fosforun aşırı miktarda bulunmasıdır. MiLAFER yüksek oranda demir içerdiğinden ve alınabilirliği kolay olduğundan toprak tarafından bağlanmaz ve bitkideki demir eksikliğini en kısa zamanda giderir.GARANTİ EDİLEN İÇERİK  (w/w)
Suda Çözünür Fe 6
LignoSülfonik Asit ile Kompleksli Fe 2Diğer Ürünlerimiz

 
MiLACOMBi

Yüksek emilim sağlayan İz element karışımı

MiLACOMBi LIQUID

Toprağa tutunan ve yüksek emilim sağlayan Sıvı İz element karışımı