Zararlılarla Mücadelede Kalıntısız Ürünler

Özel formülasyon sayesinde kalıntı bırakmazlar. Ürünün tarlada beklemesini önler hemen hasat yapılmasını sağlayarak yüksek kazanç sağlar.
MiLAFUSA

Kökte sorun oluşturanlara Organik Çözüm

MiLANEMA

Nema ile , Toprakaltı Zararlılarına karşı Kalıntısız Hemen Hasat

MiLATRiP

Zararlılara Karşı , Kalıntısız Organik Çözüm

QLM

Toz Küfüne Organik Koruma ve Çözüm