Organik Tarım Sertifikalı Ürünler

Avrupa Birliği’nden akredite kurum tarfından Organik Tarım’da kullanıma uygunluğu sertifikalanmış, kalıntısız ürünler
MiLATRiP

Zararlılara Karşı , Kalıntısız Organik Çözüm

MiLANEMA

Nema ile , Toprakaltı Zararlılarına karşı Kalıntısız Hemen Hasat

MiLAFUSA

Kökte sorun oluşturanlara Organik Çözüm

MiLACO2

Direnç Arttırıcı Fotosentez Aktivatörü