Organik Tarım Sertifikalı Ürünler

Avrupa Birliği’nden akredite kurum tarfından Organik Tarım’da kullanıma uygunluğu sertifikalanmış ürünler.
MiLACO2

Direnç Arttırıcı Fotosentez Aktivatörü